Vad gör en svetsare?

En svetsare arbetar med att genom svetsning foga samman olika metalldelar. Detta kan göras i flera olika syften. Antingen kan det handla om tillverkning av olika slag, till exempel av delar till ett hus eller ett fartyg. Svetsning kan också användas till att reparera diverse metall- och stålföremål. Dessutom finns det flera olika metoder när det kommer till svetsning. Det handlar bland annat om metallbågssvetsning och gassvetsning. Våra svetsare klarar av att utföra alla tänkbara typer av svetsning.

Svetsning inom bygg

Eftersom vi är ett byggföretag ägnar sig våra svetsare förstås åt svetsning relaterad till bygg. I många fall rör det sig om olika typer av plåttjänster eftersom just plåt är en av de saker vi specialiserar oss på.

Du kan alltid känna dig trygg i det faktum att vi utför vår svetsning på ett säkert sätt så att varken personer eller egendom riskerar att komma till skada. Eftersom svetsning är ett så kallat hett arbete på grund av de höga temperaturer som är med i bilden när man svetsar är det mycket viktigt att en person som ägnar sig åt svetsning har full koll på vad han eller hon gör. Det har samtliga våra anställda som arbetar med detta hos oss eftersom de alla genomgått den mycket utförliga utbildning som är ett krav för att få arbeta med svetsning. Dessutom har de många års erfarenhet av att arbeta med det.

Vi är baserade i Bandhagen

Vi som företag är baserade i Bandhagen. Du måste dock inte bo eller vara verksam i eller i närheten av Bandhagen för att kunna få hjälp av oss, utan vi tar oss utan svårigheter runt över hela Stockholmsregionen.